Trang chủ | Xe Minh Nhật

Trang chủ

Xe Máy Điện Xmen Nijia Challenger

Xe Máy Điện Xmen Nijia Challenger

15.000.000₫ 16.000.000₫
 • Tặng phụ kiện.
 • Giao xe miễn phí <30km.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Đạp Địa Hình Trinx GT 24 

Xe Đạp Địa Hình Trinx GT 24 

4.500.000₫
 • Tặng phụ kiện 350k.
 • Giao hàng nhanh.
 • Hỗ trợ trả góp.
Xe Đạp Trinx Tempo 1.0 

Xe Đạp Trinx Tempo 1.0 

5.300.000₫ 5.800.000₫
 • Giao hàng toàn quốc.
 • Trợ giá tốt nhất.
 • tặng phụ kiện 350k.
Xe Điện 3 Bánh 3 Chỗ Ngồi

Xe Điện 3 Bánh 3 Chỗ Ngồi

16.500.000₫ 19.000.000₫
 • Giao hàng toàn quốc.
 • Giá tốt nhất.
 • Tặng phụ kiện 350k.
Xe Điện 3 Bánh 2 Chỗ Ngồi

Xe Điện 3 Bánh 2 Chỗ Ngồi

17.000.000₫ 19.000.000₫
 • Giao hàng toàn quốc.
 • Giá rẻ nhất.
 • Tặng phụ kiện 350k.
Xe Đạp Fixed Gear Funky

Xe Đạp Fixed Gear Funky

6.000.000₫ 7.000.000₫
 • Tặng phụ kiện 350k.
 • Giao xe toàn quốc.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Đạp Touring Life R9 Track 

Xe Đạp Touring Life R9 Track 

6.000.000₫ 7.500.000₫
 • Tặng phụ kiện 350k.
 • Giao xe toàn quốc.
 • Trợ giá 1,5tr đồng.
Xe điện Giant Elem 133M Plus

Xe điện Giant Elem 133M Plus

13.900.000₫ 15.000.000₫
 • Tặng phụ kiện 350k.
 • Giao xe toàn quốc.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Đạp Merida CrossWay 90

Xe Đạp Merida CrossWay 90

7.500.000₫ 8.000.000₫
 • Tặng phụ kiện 350k.
 • Giao hàng nhanh.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Máy Điện Vespa JVC S1

Xe Máy Điện Vespa JVC S1

16.500.000₫
 • Tặng phụ kiện 500k.
 • Giao xe miễn phí.
 • Cam kết giá rẻ.
Xe Đạp Fixed Gear Cx7

Xe Đạp Fixed Gear Cx7

5.950.000₫ 7.000.000₫
 • Tặng phụ kiện 350k.
 • Giao hàng nhanh.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Máy Điện Xmen JVC F1 - Vua Xmen

Xe Máy Điện Xmen JVC F1 - Vua Xmen

15.500.000₫ 17.000.000₫
 • Tặng gói Pk 500K.
 • Giao hàng nhanh.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Đạp Fixed Gear Magicbros CX-5

Xe Đạp Fixed Gear Magicbros CX-5

4.100.000₫ 5.500.000₫
 • Tặng gói pk 350k.
 • Giao xe toàn quốc.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Máy Điện Yadea Vigor

Xe Máy Điện Yadea Vigor

18.500.000₫ 19.000.000₫
 • Tặng gói Pk 500K.
 • Giao hàng nhanh.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Máy Điện Yadea X Bull

Xe Máy Điện Yadea X Bull

14.000.000₫ 14.500.000₫
 • Tặng gói Pk 500K.
 • Giao hàng nhanh.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Máy Điện Yadea Xmen Neo

Xe Máy Điện Yadea Xmen Neo

17.990.000₫ 18.990.000₫

Tặng gói Pk 500K.
Giao hàng nhanh.
Trợ giá tốt nhất.

Xe Máy Điện Yadea Odora S1

Xe Máy Điện Yadea Odora S1

18.450.000₫
 • Tặng gói Pk 500K.
 • Giao hàng nhanh.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Đạp Đường Phố Cozon

Xe Đạp Đường Phố Cozon

7.500.000₫ 8.500.000₫
 • Tặng gói pk 350k.
 • Giao hàng nhanh.
 • Trợ giá tốt nhất.
Xe Điện 3 Bánh Có Mái Che SanTong

Xe Điện 3 Bánh Có Mái Che SanTong

29.500.000₫ 31.500.000₫
 • Tặng gói PK 500k.
 • Giao hàng toàn quốc.
 • Trợ giá rẻ nhất.
Xe Máy Điện Osakar Xmen Pro

Xe Máy Điện Osakar Xmen Pro

17.000.000₫
 • Tặng gói pk 300k.
 • Giao xe toàn quốc.
 • Tư vấn 24/7.
Xe Minh Nhật
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn